Experiment k 2. Newtonovu zákonu

Tato HTML5 aplikace simuluje vzduchovou nebo válečkovou dráhu, která se používá pro experimenty k pohybu s konstantním zrychlením. Předpokládáme tíhové zrychlení 9,81 m/s².

Ve vstupních polích můžete změnit (v určitých mezích) hodnoty hmotnosti vozíku, hmotnosti zavěšeného urychlovacího závaží a součinitele smykového tření.

Před každým měřením je třeba pomocí tahu myši nastavit délku dráhy (posunutí světelné závory SZ, přesnost 5 mm), na které se bude měřit čas pohybu. Stisknutím tlačítka "Start" se spustí stopky (přesnost 1 ms) a těleso se začne pohybovat. červený bod v grafu znázorňuje aktuální čas a uraženou dráhu tělesa. Po ukončení daného měření je možné změřené hodnoty uložit do tabulky. Naměřené hodnoty uložíte do dolní tabulky pomocí tlačítka "Zaznamenat údaje", na které se změní původní tlačítko "Start". Je-li dostatečný počet naměřených experimentálních hodnot, je možné tyto hodnoty v grafu proložit křivkou pomocí tlačítka "Proložení křivkou". Tlačítkem "Reset" smažeme všechny naměřené hodnoty a můžeme začít měřit novou sérii hodnot s jinými vstupními parametry.

Tento prohlížeč nepodporuje HTML5 Canvas!

Základní vzorce:

Použití Newtonova zákona síly:

zrychleni

a ... zrychlení
m ... hmotnost urychlujícího závaží
g ... tíhové zrychlení
f ... součinitel smykového tření
M ... hmotnost vozíku

Dráha rovnoměrně zrychleného pohybu s nulovou počáteční rychlostí:

draha

s ... dráha
a ... zrychlení
t ... čas