Elektromagnetický oscilační obvod

Tato simulace je věnována oscilačnímu obvodu, který se skládá z kondenzátoru (střed obrázku) a cívky (vpravo). Po stisknutí tlačítka "Reset" se desky kondenzátoru nabijí - horní kladně a spodní záporně. Tlačítkem "Start" se přepnutím přepínače spustí oscilační obvod. Tlačítko "Pauza / Pokračovat" umožňuje aplet zastavit a spustit dále. Pozorovaný efekt je poměrně rychlý, proto lze nastavit zpomalení 10x nebo 100x. Pomocí čtyř textových polí se dá měnit hodnota kapacity kondenzátoru (100 až 1000 μF), indukčnosti (1 až 10 H), odporu cívky (0 až 1000 Ω) a napětí baterie (5 až 20 V).

Ve schématu zapojení je pomocí siločar naznačené elektrické pole kondenzátoru (červené) a magnetické pole cívky (modré). Vzdálenost siločar odpovídá velikosti daného pole. Navíc jsou desky kondenzátoru označeny polaritou symboly +, pro zobrazení dohodnutého směru proudu.

Vlevo dole je na digitálních hodinách zobrazen čas od začátku oscilací. Pod tím je zobrazena hodnota periody oscilací. Lze zvolit zobrazení časového průběhu změny napětí U (modrou) a intenzity proudu I (červenou) nebo graf přeměny energie.

Tento prohlížeč nepodporuje HTML5 Canvas!