Matematické kyvadlo

Tato HTML5-App zobrazuje závislost okamžité výchylky, rychlosti, tečného zrychlení, síly a energie během pohybu matematického kyvadla.

Tlačítko „Reset” nastaví kyvadlo do počáteční polohy. Druhým tlačítkem můžete simulaci spustit popřípadě pozastavit. Jestliže zvolíte volbu „Zpomaleně”, pohyb se 10× zpomalí. V určitých mezích můžete měnit délku vlákna závěsu, velikost gravitačního zrychlení, hmotnost závaží a amplitudu oscilací nezapoměňte po zadání stisknout „Enter”). Dále lze pomocí přepínačů volit zobrazování pětí základních fyzikálních veličin.

Poznámka: Tření zanedbáváme - stejně jako postupné tlumení amplitudy.

Tento prohlížeč nepodporuje HTML5 Canvas!

Poděkování panu Marcu Burgessovi za jeho podnětné návrhy!