Pohyb v homogenním tíhovém poli (vrhy)

Tato HTML5-App demonstruje pohyb v homogenním tíhovém poli - vrh šikmý, vodorovný nebo svislý.

Tlačítko „Reset” nastaví střelu do původní pozice. Pomocí druhého tlačítka můžeme spustit (popř. pozastavit) simulaci. Pro lepší sledování pohybu můžeme volbou „Zpomaleně” celou simulaci 10× zpomalit. V určitém rozmezí můžeme měnit základní parametry pokusu - např. počáteční výšku, počáteční rychlost, elevační úhel, hmotnost střely a velikost tíhového zrychlení. Nastavením pěti přepínačů (vpravo dole) lze sledovat změnu různých fyzikálních veličin v průběhu experimentu (souřadnice, rychlost, zrychlení, síla, energie).

Vliv odporu vzduchu je zanedbán.

Tento prohlížeč nepodporuje HTML5 Canvas!