Kladkostroj

Kladkostroj je jednoduché zařízení, se kterým můžeme zdvihat těžká břemena menší silou. Tato HTML5-App simuluje jednoduchý kladkostroj s dvěma, čtyřmi a nebo šesti kladkami. V ideálním případě, kdy můžeme zanedbat hmotnost volných kladek a tření, redukuje kladkostroj potřebnou sílu na polovinu (resp. čtvrtinu, šestinu). Pochopitelně „ušetření” síly se projeví na prodloužení dráhy, po které musí tato síla působit (Plyne ze zákona zachování energie). Jestliže tedy chceme břemeno zdvihnout o 1 metr, musíme konec lana stáhnout o 2 m (resp. 4 m či 6 m) metry.

Pomocí mohybu myši můžete zdvihat břemeno. Na zeleném panelu můžete vybrat počet kladek, zadat hmotnost břemena a hmotnost volných kladek (nezapomeňte povrdit klávesou „Enter”). Nesmyslné či příliš veliké hodnoty (max. výsledná síla 10 N) budou omezeny.

Tento prohlížeč nepodporuje HTML5 Canvas!