Lom a odraz světelného paprsku

Paprsek světla dopadá z levého horního rohu na rozhraní dvou optických prostředí. (Můžete vybrat různé látky vpravo v seznamu.) Prostředí s větším indexem lomu, je znázorněno modře (druhé žlutě). Pomocí levého tlačítka a pohybu myši můžete měnit úhel dopadu paprsku. Tato HTML5-App zobrazí odražený a lomený paprsek a též určí odpovídající úhly:

Úhel dopadu(černá)
Úhel odrazu(modrá)
Úhel lomu(červená)
Tento prohlížeč nepodporuje HTML5 Canvas!
Poznámka:
V praxi je index lomu závislý na vlnové délce použitého světla. Tento jev se nazývá normální disperze (zde ho však neuvažujeme).