Odraz a lom světelného vlnění
(vysvětlení pomocí Huygensova principu)

Tato HTML5-App vysvětluje odraz a lom elektromagnetických vln pomocí Huygensova principu. Horní tlačítko umožňuje aplikaci kdykoliv restartovat. Pomocí druhého tlačítka lze přepínat do dalších částí s vysvětlením. Třetí tlačítko („Zastavit / Dále”) se používá k zastavení animace nebo k spuštění dalšího běhu. Výchozí hodnoty indexů lomu a úhlu dopadu lze změnit pomocí tří vstupních polí. Prostředí s nižším indexem lomu (větší fázovou rychlostí) je znázorněno žlutě, druhé modrě.

Tento prohlížeč nepodporuje HTML5 Canvas!