Keplerův dalekohled

Tato HTML5-App simuluje jednoduchý čočkový astronomický dalekohled (Keplerův teleskop), (vytvářející převrácený obraz) skládající se ze dvou čoček, které tvoří objektiv a okulár. Světelné paprsky přicházející zleva se lámou průchodem přes objektiv a okulár a vstoupí do oka pozorovatele (napravo od okuláru). Všimněte si, že červené přímky představující paprsky přesně neodpovídají chování reálných paprsků lámajících se na povrchu obou čoček. Využíváme zde zjednodušující představy tzv. tenkých čoček, tedy zanedbáváme šířku čoček a předpokládáme lom na svislé ose symetrie čočky. Pokud je ohnisková vzdálenost objektivu (f1) větší než ohnisková vzdálenost okuláru (f2), můžeme v tomto dalekohledu vidět zvětšený a převrácený obraz.

Ohniskovou vzdálenost objektivu a okuláru můžeme měnit od 0,05 m až po 0,5 m (nezapomeňte potvrdit klávesou "Enter"). Pohybem myši můžeme měnit směr dopadajících paprsků. Simulace vypočítá úhly mezi paprsky a optickou osou pro objektiv i okulár (barevně odlišeny) a hodnotu zvětšení. Jako příklad pozorování pomocí dalekohledu ukazuje simulace pohled na skupinu nejjasnějších hvězd souhvězdí Plejády. Vlevo dole je vidět, co lze pozorovat pouhým okem, vpravo dole pak pomocí dalekohledu.

Tento prohlížeč nepodporuje HTML5 Canvas!

Pro zvětšení Keplerova dalekohledu platí přibližný vzorec (platný pro malé pozorovací úhly):

γ = – f1 / f2

γ .... zvětšení
f1 ... ohnisková vzdálenost objektivu
f2 ... ohnisková vzdálenost okuláru