Vektorové skládání sil
(výslednice)

Tato HTML5-App se zabývá vektorovým skládáním sil působících na těleso (považujeme jej za hmotný bod). Pomocí nabídky na pravé straně můžeme zvolit počet působících sil. Tahem myší můžeme měnit velikosti a směry těchto sil (modré šipky).

Pokud chceme najít výslednou sílu působící na těleso, musíme provést složení sil. Jakmile klikneme na tlačítko „Určit výslednici” přenesou se jednotlivé vektory sil tak, aby bylo možné grafickým složením získat celkovou sílu neboli výslednici sil. Výslednice je znázorněna červeně. Konstrukci lze vymazat tlačítkem „Smazat konstrukci”.

Tento prohlížeč nepodporuje HTML5 Canvas!