Ohyb (difrakce) světla na štěrbině

Prohlížeč nepodporuje HTML5-Canvas!
Podmínka maxim (přiblížení):
α = 0°   nebo   a sin α  ≈  (k + ½) λ

a ... šířka štěrbiny
α ... úhel vzhledem k přímému směru
k ... řád maxima (1, 2, 3, ...)
λ ... vlnová délka

Podmínka minim:
a sin α  =  k λ

a ... šířka štěrbiny
α ... úhel vzhledem k přímému směru
k ... řád minima (1, 2, 3, ...)
λ ... vlnová délka