Pružinový oscilátor

Tato HTML5-App zobrazuje závislost okamžité výchylky, rychlosti, zrychlení, síly a energie při oscilacích pružinového oscilátoru (vliv tření neuvažueme).

Tlačítko „Reset” nastaví oscilátor do počáteční polohy. Druhým tlačítkem můžete simulaci spustit popřípadě pozastavit. Jestliže zvolíte volbu „Zpomaleně”, pohyb se desetkát zpomalí. V určitých mezích můžete měnit tuhost pružiny, velikost gravitačního zrychlení, hmotnost závaží a amplitudu oscilací (nezapoměňte po zadání stisknout „Enter”). Dále lze pomocí přepínačů volit zobrazování pěti základních fyzikálních veličin.

Tento prohlížeč nepodporuje HTML5 Canvas!

Vzorce použité pro tuto animaci jsou vysvětleny v matematickém dodatku.