Stojaté vlnění
(Vysvětlení složením s odraženou vlnou)

Stojaté vlnění se od vlnění postupného liší v tom, že částice jsou vždy ve stejné a nebo v opačné fázi okamžité výchylky. Stojaté vlnění lze vysvětlit složením příchozího vlnění s odpovídajícím vlněním odraženým. Je třeba rozlišovat dva případy:

V této HTML5-App se zobrazí dopadající vlnění (červené), odražené vlnění (modré) a výsledné stojaté vlnění dáné složením (černé). První tlačítka umožňují výběr mezi odrazem na pevném konci a odrazem na volném konci. Animace se spouští žlutým tlačítkem (Start). Kdykoliv je možné simulaci přerušit a následně nechat pokračovat, stejně tak celý pohyb zpomalit. Pomocí tlačítka "Reset" můžete animaci obnovit do původního stavu. Pomocí přepínačů níže si můžete vybrat mezi jednotným způsoby animace - buď souvislá animace a nebo krokování, přičemž lze časový interval mezi jednotlivými kroky nastavit. Přepínači ve spodní části můžete určit, které vlnění bude nastaveno jako viditelné.

Prohlížeč nepodporuje HTML5-Canvas!