Příklad dilatace času

Vesmírná loď letí vzdálenost 5 světelných hodin, kupříkladu ze Země na Pluto. Rychlost letu můžeme měnit pomocí horních tlačítek.
Aplet ukazuje, že hodiny v raketě běží pomaleji než dvojice hodin umístěných na Zemi a na Plutu.

Tento prohlížeč nepodporuje HTML5 Canvas!

Vzorec:

Formel

t' ... časový interval na hodinách v raketě
t .... časový interval na hodiních v systému Země-Pluto
v .... rychlost rakety vůči systému Země-Pluto
c .... rychlost světla ve vakuu

Poznámky:

  1. V zjednodušeném případě pracujeme s inerciálním systémem, ve kterém jsou Země a Pluto nehybné. Zejména byl zanedbán pohyb obou planet kolem Slunce.
  2. Podle jednoho ze základních výsledků teorie relativity by byla vesmírná loď vzhledem k pozorovateli v systému Země-Pluto zkrácena ve směru pohybu. Tato tzv. Lorentzova kontrakce nebyla zde zohledněna při úvahách o možnosti odečítání hodin ze soustavy mimo kosmickou loď.