Opdrift i væsker

Denne app viser et simpelt eksperiment omkring opdrift i en væske: Et fast legeme fastgjort til en fjedervægt bliver nedsænket i en væske (ved at trække med musen!). Den målte kraft, som er forskellen mellem legemets tyngdekraft og opdriften på legemet, bliver nu reduceret.

Inden for visse grænser kan du ændre de forudvalgte værdier for tværsnitsareal, højde og densitet ved at indskrive andre værdier i tekstfelterne. Efter at du har trykket på "Enter"-knappen vil programmet angive de nye værdier for dybde, fortrængt volumen, opdrift, tyngdekraft og den målte kraft. Tyngdeaccelerationen er på forhånd sat til g = 9,81 m/s².

Hvis du ser ordene "Maksimum overskredet!" (røde bogstaver), så skal du skifte til et passende måleområde.

This browser doesn't support HTML5 canvas!
Archimedes lov:
Opdriften på et legeme er lig med tyngdekraften på den fortrængte væske eller gas.