Το εκκρεμές του Newton

Η παρούσα εφαρμογή προσομοιώνει το γνωστό πείραμα που παρουσιάζει τη διατήρηση της ορμής και της ενέργειας

This browser doesn't support HTML5 canvas!