Πλάγια βολή

Η παρούσα εφαρμογή HTML5 παρουσιάζει την κίνηση μιας πλάγιας βολής.

Το κουμπί “Επαναφορά” φέρνει το σώμα στην αρχική του θέση. Μπορείτε να ξεκινήσετε ή να σταματήσετε και να συνεχίσετε την προσομοίωση με το άλλο κουμπί. Αν επιλέξετε την “Αργή προβολή”, η αναπαράσταση θα προβληθεί δέκα φορές πιο αργά. Μπορείτε να ρυθμίσετε (εντός ορισμένων ορίων) τις τιμές του ύψους εκτόξευσης, του μέτρου της ταχύτητας εκτόξευσης, τη γωνία εκτόξευσης ως προς το οριζόντιο επίπεδο, τη μάζα και την επιτάχυνση της βαρύτητας. Ο επιλογέας κάτω δεξιά σας δίνει τη δυνατότητα να προβάλλετε πληροφορίες για τα αντίστοιχα φυσικά μεγέθη.

Η επίδραση του αέρα θεωρείται αμελητέα.

This browser doesn't support HTML5 canvas!