Στάσιμο κύμα
(Ερμηνεία με υπέρθεση του ανακλώμενου κύματος)

This browser doesn't support HTML5 canvas!