Kahe võnkumise summa

Selles simulatsioonis saame liita kaht sinusoidaalset võnkumist. Võnkumiste sagedusi saame muuta vastavate tekstiväljade kaudu (ära unusta vajutada arvutiklahvi "Enter"). Nupp "Algseis" toob simulatsiooni algseisu, "Start" käivitab selle. Nähtust, kus kahe erineva sageduse võnkumise summas tekib perioodiliselt muutuva amplituudiga võnkumine nimetatakse tuiklemiseks.

This browser doesn't support HTML5 canvas!