Elastne ja mitteelastne põrge

Selles simulatsioonis uuritakse kahe vaguni põrkumise kaht piirjuhtu - elastset ja mitteelastset põrget. Elastse põrke korral jääb vankrite kineetiliste energiate summa konstantseks, mitteelastsel põrkel seevastu saavad mõlemad vankrid ühesuguse kiiruse ja nende kineetiliste energiate summa väheneb, kuna osa esialgsest energiast läheb vankrite siseenergiaks (need soojenevad).

Kui me ei arvesta soojuseks muunduvat energia (kuna selles simulatsioonis vankrid nähtavalt ei deformeeru, siis on see õigustatud), siis vankrite  süsteemi koguimpulss on jääv nii elastsel kui ka mitteelastsel põrkel. Vankrite süsteemi masskeskme (seda tähistab simulatsioonis kollane täpp) liikumise kiirus ja suund ei muutu põrkes.

Simulatsioonis saab valida kas elastse või mitteelastse põrke vajutades vastavatele väljadele juhtpaneeli ülaosas (NB valik on võimalik vaid seisatud simulatsioonis, st enne tuleks vajutada nuppu "Algseis"). Simulatsiooni kävitab nupp "Start". Valik "Aegluubis" võimaldab protsessi aeglustatud jälgimist.

Vankrite massid ja kiiruste algväärtused tuleks kirjutada vastavatesse tekstiväljadesse (pärast sisestamist vajutage arvutiklahvi "Enter"). Kiirustele saab anda ka negatiivseid väärtusi (tähendavad liikumist paremalt vasakule). Liiga suured/väikesed väärtused muudetakse automaatselt korrektseks.

Sõltuvalt valikust juhtpaneeli alumises osas illustreerib simulatsioon kas kiiruste, impulsside või kineetiliste energiate muutumist.

This browser doesn't support HTML5 canvas!