Elektromagnetlaine

See simulatsioon näitab x-telje suunas liikuva polariseeritud tasalaine elektri- ja magnetvälja vektori (vastavalt punased ja sinised nooled) muutumist ajas.

This browser doesn't support HTML5 canvas!