Kolme jõu tasakaal

Selles simulaatoris on lihtne eksperiment jõudude tasakaalu uurimiseks: siin näidatakse nööride külge kinnitatud kolme raskuse poolt tekitatud jõudude tasakaalu. Kaks nööri liiguvad hõõrdevabadel plokkidel, nööre ühendavale sõlmele mõjuvad jõud on tasakaalus.

Rohelise juhtpaneeli vastavates tekstiväljades saab valida jõudude väärtuse 1 N kuni 10 N (ärge unustage vajutada arvuti "Enter" klahvi!). Pane tähele, et iga jõud peab olema väiksem kahe ülejäänud jõu summast! Plokirataste asendit on võimalik hiirekursori abil nihutada. Kui märgite vastava välja näitab simulatsioon sõlmele mõjuvate jõudude parallelogrammi. Juhtpaneeli alumises osas näitab simulatsioon jõuvektorite vahelisi nurkasid.

This browser doesn't support HTML5 canvas!