Generaator

See simulatsioon näitab kõige lihtsama generaatori tööpõhimõtet. Juhpaneeli ülemises osas saab valida, kas vaadeldaval generaatoril on kommutaator või mitte, st kas genereeritav elektrivool on vahelduvvool või alalisvool. Veidi allpool on võimalik valida generaatori pöörlemise suunda ja kiirust. Nupp "Peata/Jätka" peatab ja taaskäivitab simulatsiooni.

Mustad nooled simulatsioonis näitavad liikumise suunda, sinised nooled näitavad magnetiliste jõujoonte suunda (jällegi selles simulatsioonis on mittetraditsiooniliselt tähistatud magneti poolused - rohelisega lõuna ja punasega põhi). Punased nooled näitavad kokkuleppelist voolu suunda.

Kuidas see generaatori siis elektrit toodab? Eks magnetväljas liikuvatele laengutele mõjub Lorentzi jõud ning see paneb nad mööda juhet liikuma. Soovitame uurida alalis- ja vahelduvvoolu generaatori tööpõhimõtte erinevust.

This browser doesn't support HTML5 canvas!

Thanks to Mr. Jürgen Giesen and Mr. Teun Koops for their valuable suggestions!