Kahe ring- või keralaine interferents

Selles simulatsioonis vaatleme kahe ringlaine interferentsi (reaalses elus on sellisteks laineteks näiteks lained veepinnal, heli, valgus jne jne). Lained lähtuvad kahest samas faasis ostsilleeruvast allikast. Simulatsioon näitab ka abijooni, mis tähistavad interferentsi maksimumide ja miinimumide paiknemist.

Simulatsioonis võib vaadelda kaht piirjuhtu:

Kohtades, kus kahelt allikalt lähtuvate lainete läbitud teede erinevus Δs on lainepikkuse λ, täisarv-kord on faasid neis punktides samas faasis. See tähendab, et lainete maksimumid (mustad ringid) ja miinimumid (hallid ringid) jõuavad mingisse punkti üheaegselt ning liitudes tugevdavad üksteist, st nende interferents on konstruktiivne. Sellise omadusega punktid on simulatsioonil tähistatud punaste joontega.

Kohtades, kus juba maninitud teekondade erinevus Δs erineb paaritu arvu poollainepikkuste λ võrra, on kahelt allikalt lähtuvad lained vastasfaasides, st sellistesse punktidesse jõuavad üheaegselt ühelt allikalt lähtuva valguse maksimum ja teiselt allikalt lähtuva laine miinimum. Sellised punktid asuvad siniste joontega täistatud kohtades ning sel juhul on tegemist destruktiivse interferentsiga, kaks lainet kustutavad üksteist ning amplituud on minimaalne (null).

Nupp Peata/Jätka käivitab ja peatab simulatsiooni, valik "Aegluubis" näitab protsessi aeglustatuna. Allikate omavahelist kaugust ning lainete lainepikkust saab muuta vastavate tekstiväljade kaudud (ärge unustage vajutada arvutiklahvi "Enter"). Kollase paneeli alumises osas näitab simulatsioon violetsena tähistatud punkti kohal kahe laine käiguvahet, seda punkti võib ka hiire kursoriga liigutada.

This browser doesn't support HTML5 canvas!