Kepleri teine seadus

1609.a. sõnastas Johannes Kepler oma teise seaduse:

Kepleri teine seadus:
 
Planeedi raadiusvektor katab võrdsetes ajavahemikes võrdsed pindalad. See tähendab, et kujuteldav joon, mis ühendab Päikest ja planeeti, katab võrdsetes ajavahemikes võrdse pindala ellipsis.

Selles simulatsioonis saate uurida kõigi üheksa päikesesüsteemi planeedi ning Halley komeedi orbiite ning samuti defineerida meelevaldsete parameetritega taevakeha nende orbiitide pikema pooltelje ning ekstsentrilisuse kaudu (parameetrite sisestamisel ärge unustage vajutada arvutiklahvi "Enter"). Nupp "Peata/Jätka" käivitab ja peatab simulatsiooni, vajutades "Aegluubis" muutub see kümme korda aeglasemaks. Kui vajutate "Sektorid" näitab simulatsioon kaht äärmuslikku võrdsete pindaladega sektorit, mille Kepleri teine seadus räägib, samuti kahte kella, millelt on võimalik lugeda nende sektorite läbimiseks kulunud aega (väljendatuna perioodi T osadena. Sektoreid on võimalik suurendada ja vähendada vastava välja kaudu, hiirega on võimalik muuta sektorite asendit orbiidil. Valides kontrollpaneelilt "Kiirused" näitab simulatsioon ka planeedi hetkkiiruse vektorit, pange tähele, kuidas see muutub vastavalt kohale orbiidil (eriti ilmne on see Halley komeedi orbiiti uurides). Kontrollpaneeli alumises osas antakse erinevate suuruste numbrilisi väärtusi (AU on astronoomilne ühik, 1 AU = 1,49597870 × 1011 m kiirust mõõdame kilomeetrites sekundis).

This browser doesn't support HTML5 canvas!