Newtoni teise seaduse demonstratsioon

Selles simulatsioonis näitame seadet, mida tihti kasutatakse konstantse kiirendusega liikumise uurimiseks. Simulatsioonis on eeldatud, et raskuskiirendus on 9,81 m/s².

Simulatsioonis saab teatavates piirides muuta klotsi massi, rippuva keha massi ning hõõrdetegurit klotsi ja pinna vahel (ära unusta vajutada "Enter" klahvi).

Simulatsioonis on võimalik muuta vahemaad algseisust ajavõtu kohani (must jäme joon tähistusega VA), kui tõmbate seda hiire kursoriga edasi või tagasi (täpsus on 5 mm) ning loete vastavaid aja näitusid (täpsus 0,1 ms). Kui klots liigub, siis liigub ka punane punkt aeg-teepikkus graafikul ning liikumise lõppedes märgitakse "vahefinishi" punkt ka graafikul. Kui vajutate "Salvesta andmed" pannakse need andmed ka vastavasse loendisse rohelise paneeli alaosas, mõõtmiste seeria maksimaalseks pikkuseks on 10 (NB niisuguses katsete seerias saab muuta vaid ajavõtu kohta, aga mitte süsteemi parameetreid, mõõtmiste vahel vajutage nuppu "Start", aga mitte nuppu "Algseis" (kustutab kõik vahetulemused)).

This browser doesn't support HTML5 canvas!

Seonduvad valemid.

Newtoni teise seaduse kasutamine kiirenduse arvutamiseks:

formula 1

a ... kiirendus
m ... rippuva keha mass
g ... raskuskiirendus
μ ... hõõrdetegur
M ... klotsi mass

Liikumine konstantse kiirendusega, kui algkiirus on 0 m/s:

formula 2

s ... nihe
a ... kiirendus
t ... aeg