Ohmi seadus

Selles simulatsioonis on lihtne voolring, mis koosneb vooluallikast ja takistist ning kuhu on lisaks ühendatud voltmeeter (paralleelselt takistiga) ja ampermeeter (jadamisi takistiga).

Kontrollpaneeli ülemises kahes tekstiväljas saate valida mõõteriistade mõõtepiirkondade maksimumväärtused. Kui skeemi parameetrite valikuga need ületatakse süttib punane kiri "maksimum ületatud" ning te peate valima korrektsed mõõtepiirkonnad. Takisti ja vooluallika vastavalt takistust ja pinget saab muuta nelja järgneva nupu abil. Mõõteriistade mõõdetavad pinge (U) ja voolutugevuse (I) arvväärtused ilmuvad juhtpaneeli alumises osas.

Ohmi seadus ütleb teadagi, et takistit läbiv vool ja sellele takistile rakendatud pinge on omavahel võrdelises seoses, st I = U/R.

This browser doesn't support HTML5 canvas!