Lihtne võnkering

Selles simulatsioonis uurime elektromagnetilise võnkeringiga, mis koosneb mahtuvusest (joonise keskel) ja poolist (paremal). Vajutades nuppu "Reset" laetakse kondensaatori plaadid joonise vasakul küljel oleva vooluallika abil (positiivselt laetud plaat on üleval pool). Vajutades "Start" liigutame lüliti asendisse, kus võnkering sulgub ning algavad ostsillatsioonid (see nupp võimaldab ka simulatsiooni katkestamist). Ostsillatsiooni võib vaadelda kas 10 või 100 korda aeglustatuna. Vastavate tekstiväljade kaudu saab muuta mahtuvust (100 μF kumi 1000 μF), induktiivtakistust (1 H kuni 10 H), aktiivtakistus (0 Ω kuni 1000 Ω) ja laadiva vooluallika pinget (ära unusta vajutada arvuti "Enter" klahvi).

Elektiväli kondensaatoris on näidatud punaste joontega, magnetväli poolil siniste joontega. Nagu ikka, näitab joonte tihedus väljade tugevust. Lisaks sellele näitavad pluss ja miinusmärk kondensaatoril laengute märke ning nooled ühendustel (kokkuleppelist) voolu suunda.

Kollase paneeli alumises servas olev kell mõõdab aega ostsillatsiooni algusest, selle all on kirjas võnkumiste periood. Graafikul on vastavalt juhtpaneeli "Pinge, voolutugevus" või "Energia" valikule kas:
1. Pinge (U) ja voolutugevuse (I) muutumist ajas, või
2. Tulpdiagrammi, mis näitab elektri- ja magnetvälja energia muutumist ajas.

This browser doesn't support HTML5 canvas!