Ideaalne Pendel

Selles simulatsioonis demonstreerime võnkuva pendli kiiruse, kiirenduse tangentsiaalse komponendi, mõjuva jõu ja energia muutumist (me ei arvesta sealjuures õhu ja niidi takistusi).

Juhtpaneeli nupp "Algseis" toob pendli selle algasendisse, kus saab muuta pendli pikkust, massi ja selle võnkumise amplituudi, samuti raskuskiirendust. Simulatsioon käivitub, kui vajutate nuppu "Start". Juhtpaneeli alumises osas saate valida, millise füüsikalise suuruse muutumist soovite graafiliselt ja numbriliselt jälgida.

Simulatsioonis ei ole arvestatud ostsillatsiooni perioodi sõltuvust võnkumise amplituudist, kuna see effekt on väga väike.

This browser doesn't support HTML5 canvas!

Thanks to Mr. Marc Burgess for his valuable suggestions!