Valguse peegeldumine ja murdumine,
seletus Huygensi printsiibi abil

See simulatsioon annab lühiõpetuse sellest, kuidas laineoptiliselt seletatakse valguse peegeldumist ja murdumist. Õpetus koosneb mitmest sammust, kus igale sammule vastav seletus ilmub rohelise juhtpaneeli alumises servas olevasse tekstiaknasse. Kui olete ühe sammuga valmis, vajutage nuppu "Järgmine samm" ning simulatsioon läheb õpetamisega edasi. Selliselt edasi minnes peaksite asjast simulatsiooni lõpuks aru saama.

Simulatsiooni saab peatada nupu "Peata/Jätka" abil, tekstiväljade kaudu saab muuta mõlema keskkonna murdumisnäitajaid, samuti kiire langemisnurka. Suurema murdumisnäitajaga keskkond on värvitud siniseks, väiksema murdumisnäitajaga keskkond on kollane.

This browser doesn't support HTML5 canvas!