Valguse difraktsioon ühes pilus

Kui asetada laserikiire teele kitsas pilu, siis pilu taga tekkiv valgusväli difrageerub seda laiemaks, mida kitsam on pilu.

Selles simulatsioonis saab muuta valguse lainepikkust ja pilu laiust. Tekstiväljade "Maksimum" ja "Miinimum" saab teada tekkivate maksimumide ja miinimumide asukohad, muutes liuguri "Nurgad" asukohta, näidatakse vastava nurga all levivate kiirte kohtumiskohta ekraaniga. Vastavalt valikule saab kollase paneeli alumises osas näha kas vastavas eksperimendis salvestatavat pilti või tekkivat intensiivsuste jaotust graafikuna.

This browser doesn't support HTML5 canvas!
Difraktsioonis maksimumi tekkimise ligikaudne tingimus:
α = 0°   or   b sin α  ≈  (k + ½) λ

b ... pilu laius
α ... nurk otse leviva kiire suhtes
k ... maksimumi järk (1, 2, 3, ...)
λ ... lainepikkus

Difraktsioonis miinimumi tekkimise ligikaudne tingimus:
b sin α  =  k λ

b ... pilu laius
α ... nurk otse leviva kiire suhtes
k ... miinimumi järk (1, 2, 3, ...)
λ ... lainepikkus