Egyszerű váltóáramú (AC) kör

Ez a Java szimuláció egy egyszerű áramkört mutat, mely a következő elemekből épül fel: váltóáramú forrás, továbbá: vagy ellenállás (induktivitás nélkül), vagy kondenzátor (ellenállás nélkül), vagy ideális tekercs. A körben található még egy feszültségmérő (kék) és egy árammérő (piros).

Az áramkör rajza alatt a bal oldalon található egy kördiagramm. Leolvashatjuk a feszültség (kék) és az áram (piros) pillanatnyi fázisát. A vektorok függőleges vetülete adja meg a feszültség (U) és áramerősség (I) pillanatnyi értékét. A jobb oldalon pedig a feszültség és áramerősség nagyságát ábrázoltuk az idő függvényében.

Az "Újra" gomb a kört a kezdeti állapotba viszi vissza. A másik gomb segítségével indíthatjuk el, állíthatjuk meg, vagy folytathatjuk a szimulációt. A "Lassít" gomb segítségével a mozgást ötöd részére lassíthatjuk.

Változtathatjuk a frekvencia, maximális feszültség, maximális ellenállás, kapacitás, induktivitás előre megadott értékeit. A program kiszámítja a maximális áram új értékét.

This browser doesn't support HTML5 canvas!