Lebegés

Ha két közel azonos frekvenciájú hangforrás (pl. két hangvilla) szól, akkor nem két különálló hangot hallunk, hanem egyetlen folyamatos, hol erősödő hol gyengülő hangot, melynek a frekvenciája a két frekvencia számtani közepe. Ezt a jelenséget lebegésnek nevezzük. A szimuláció a lebegés jelenségének magyarázatára szolgál.

A felső két diagrammon a két kissé eltérő frekvenciájú, de azonos amplitudójú hullám kitérésének (y1 és y2) idő (t) függését ábrázoljuk. Az y eredő kitérést minden t időpillanatban a kitérések összegeként kapjuk (y = y1 + y2). Az alsó diagrammon ábrázoltuk az y eredő kitérést. Figyeljük meg, hogy az eredő amplitudó is periodikusan változik. Az amplitudó változás frekvenciája, a két közel azonos rezgés frekvencia különbségének fele.

Az "Indít/Szünet" gomb megnyomásával a szimuláció elindítható és megállítható, az "Újra" gomb megnyomásával újraindítható. A "Lassít" gomb megjelölésével a sebesség tizedére csökkenthető. A frekvenciákat (feltéve, hogy a 100 Hz és 1000 Hz közötti tartományba esnek) a megfelelő szövegmezőkbe írva adhatjuk meg. (Ne felejtsd el megnyomni az "Enter" gombot!)

This browser doesn't support HTML5 canvas!