Körhinta modell (centripetális gyorsulás)

Ha a testre nem hat erő, akkor sebességének nagysága és mozgásának iránya Newton első törvénye (a tehetetlenség törvénye) alapján állandó marad. Ahhoz, hogy a test körpályán mozogjon az szükséges, hogy sugárirányú, a középpont felé mutató erő hasson. Az eredő erő ilyen irányú komponense megegyezik a tömeg és a centripetális gyorsulás szorzatával. A körhinta egyszerű modelljén mutatjuk ezt be.

Ha a jobb oldali négy kapcsoló közül a másodikat választjuk, a nyolc tömeg mindegyikénél a rá ható erővektor kirajzolódik. A súlyerő fekete színnel, a rugóerő kékkel. A két vektor összege (pirossal jelölve) adja az eredő erőt, amelyet centripetális erőnek szoktak nevezni.

A körhinta modell szimulációnál lehetőségünk van egy egyszerű, kétdimenziós vázlat vizsgálatára és néhány a körmozgást jellemző számadat kiíratására.

Az erővektor vizsgálatához leállíthatjuk a forgást a "Szünet / Folytat" gombbal, vagy tizedére lassíthatjuk a mozgást a "Lassít" gombbal. A szövegmezőkben bizonyos határok között változtathatjuk a paramétereket (ne felejtsük el megnyomni az "Enter" gombot!).

Figyelem: A szimuláció állandó szögsebességű mozgást feltételez, a tömegek felgyorsításával és lelassításával nem foglalkozik. A légellenállást is elhanyagoltuk.

This browser doesn't support HTML5 canvas!