Fény kétréses interferenciája

A fény hullámtermészetét interferenciakísérlettel mutathatjuk ki. A kísérlethez lézert használunk, hiszen monokromatikus, koherens fényforrásra van szükségünk. Ez azt jelenti, hogy a fény hullámvonulatai összefüggők és jól meghatározott hullámhosszal rendelkeznek.

Ebben a kísérletben a lézerfény útjába egy kettős rést teszünk. Ha a rések közötti távolság nem lényegesen nagyobb, mint a hullámhossz, akkor azt tapasztaljuk, hogy az ernyőn sötét és világos csíkok sorakoznak.

Akár a szövegmezőkbe írva, akár a csúszka segítségével megadhatjuk a hullámhosszat, a réstávolságot, és a tengellyel bezárt szöget. Leolvashatjuk a maximumok és minimumok helyét, valamint a relatív intenzitást a maximumhoz képest. Kiválaszthatjuk, hogy az interferencia-mintázatot ábrázoljuk, vagy az intenzitás eloszlását. Az első esetben az ernyőt látjuk, a megfelelő szögekkel együtt. A második esetben az intenzitást ábrázoljuk a szög függvényében.

This browser doesn't support HTML5 canvas!
Maximum feltétele:
d sin α  =  k λ

d ... a két rés távolsága
α ... szög
k ... a maximum rendje (0, 1, 2, ...)
λ ... hullámhossz

Minimum feltétele:
d sin α  =  (k − ½) λ

d ... a két rés távolsága
α ... szög
k ... A minimum rendje (1, 2, 3, ...)
λ ... hullámhossz