Generátor

Ez az animáció a generátor működését mutatja be. Az áttekinthetőség kedvéért a rajzon csak a legfontosabb részeket tüntettük föl.

Az ábra jobb fölső részénél a megfelelő körre kattintva kiválaszthatjuk, hogy a váltóáramú (AC) generátort (kommutátor nékül), vagy az egyenáramú (DC) generátort (kommutátorral) akarjuk-e vizsgálni. A megfelelő gomb segítségével megváltoztathatod a forgatás irányát. A csúszkával a forgássebesség változtatható. A "Szünet / Folytat" gombok segítségével a szimuláció kimerevíthető és újraindítható. (Ez nem jelenti a mozgás valódi megállítását, hiszen ha az áramjárta keret forgását valóban megállítjuk, akkor a feszültség nullára esik. Inkább úgy kell elképzelni, mintha pillanatfelvételt készítenénk.)

A két fekete nyíl jelzi a mozgás pillanatnyi irányát. A kék nyilak a mágneses erővonalakat mutatják (a piros északi pólustól a zöld déli pólus felé irányul). Piros nyilak jelzik az indukált áram irányát (technikai áramirány).

This browser doesn't support HTML5 canvas!

Köszönet Jürgen Giesennek és Teun Koopsnak az értékes tanácsaikért!