Eenparig versnelde beweging

Deze app laat een auto zien die een constante versnelling ondervindt. Het groene gedeelte bevat de tekstvelden waarin je de beginpositie, beginsnelheid en de versnelling kunt veranderen. Klik altijd op <Enter> om de waarden door te voeren. Met de knopen Reset en Hervat, kun je de simulatie terugbrengen naar de beginstand of hervatten. Met de optie "vertraagd" gaat de simulatie een factor 10 langzamer.
Of de snelheidsvector of de versnellingsvector wordt weergegeven, je maakt de keuze door één van de twee aan te vinken.

De drie digitale klokken geven aan hoeveel tijd er sinds de start verstreken is. Op het moment dat de auto de groene, rode lijn passeert, zal de daarbij horende stopwatch stoppen. Beide lijnen zijn verplaatsbaar door ze met de muis te verslepen.

De drie diagrammen geven de beweging van de auto weer:

HTML5-Canvas niet ondersteunt!