Zwevingen

Als twee geluidsbronnen (bijvoorbeeld twee stemvorken) geluidsgolven met ongeveer dezelfde frequenties uitzenden, dan neemt men geluid waar waarvan de sterkte regelmatig kleiner en groter wordt. Dit verschijnsel noemt men zwevingen en kan men verklaren door het optellen van de twee golven.

De twee bovenste diagrammen van deze app tonen van twee golven met gelijke amplituden de elongaties (y1 en y2) als funktie van de tijd t. De elongatie y van de som van deze twee golven op een bepaald moment wordt bekomen door het optellen van de elongaties (y = y1 + y2). Uit het onderste diagram ziet men hoe de elongatie y van de tijd t afhangt. De verandering van de geluidssterkte is te herkennen als een periodieke verandering van de amplitude.

De toets "Terug" stelt de begintoestand terug in. Met de volgende toets kan men de simulatie starten, pauzeren en verderzetten. Kiest men voor de optie "Trager", dan gebeurt de beweging 10 maal trager. De frequenties van beide golven kunnen tussen 100 Hz en 1000 Hz veranderend worden. Vergeet niet op de toets "Enter" te drukken.

HTML5-Canvas niet ondersteunt!