Bragg-diffractie

Wet van Bragg:

Δs = 2 d sin θ = k λ

Δs ... padverschil
d  ... afstand tussen de vlakken
θ  ... hoek tussen de inkomende stralen en de vlakken
k  ... geheel getal (1, 2, 3, ...)
λ  ... golflengte

HTML5-Canvas niet ondersteunt!