Opwaartse kracht in vloeistoffen

Met deze app doe je een experiment waarmee je de grootte van de opwaartse kracht in een vloeistof kunt bepalen.
Een massief blok hangend aan een veerbalans wordt in een vloeistof gedompeld (met behulp van de muis!). De kracht die de veerbalans aangeeft is gelijk aan het gewicht verminderd met de opwaartse kracht.

Je kunt binnen bepaalde grenzen de ingestelde waarden van oppervlakte, hoogte en dichtheden veranderen in de bijbehorende tekstvelden. Door het indrukken van de "Enter" toets worden door het programma de nieuwe waarden voor de diepte, verplaatst volume, opwaartse kracht, gewicht en gemeten kracht getoond. Er wordt uitgegaan van een zwaartekrachtversnelling van g = 9,81 m/s².

Als je "Maximum overschreden!" (rode letters) ziet staan, moet je een andere meetbereik kiezen.

HTML5-Canvas niet ondersteunt!
Wet van Archimedes: De opwaartse kracht is gelijk aan het gewicht van de verplaatste hoeveelheid vloeistof (of gas).