Model van een draaimolen (Centripetale kracht)

De richting en snelheid van een bewegend voorwerp zijn volgens de eerste wet van Newton (traagheidswet) constant als er geen krachten op het voorwerp werken. Bij een cirkelvormige beweging is de bewegingsrichting niet constant en dus moet er een kracht, de zogenoemde centripetale kracht aanwezig zijn, die werkt in de richting van de draaias. Dit vereenvoudigde model van een draaimolen laat deze centripetale kracht zien.

Als je het tweede keuzerondje rechtsboven kiest, worden de vectorpijlen van de uitgeoefende krachten op de massablokjes getekend: de gewichtskracht zwart en de trekkracht in het koord blauw. De optelling van deze krachten (vectoren) resulteert in een netto kracht (rood) die gelijk is aan de genoemde, naar binnen gerichte, centripetale kracht.

Let op! In de tekeningen wordt de verhouding van de krachten door de vectoren aangegeven. De schaal van de vectoren kan in elke situatie verschillend zijn!

Het programma geeft ook de mogelijkheid van een tweedimensionale schets van de krachtvectoren en de belangrijke numerieke waarden van de cirkelbeweging.

Een momentane situatie kun je bekijken door de beweging met de knop "Pauze / Doorgaan" stil te zetten. Met de knop "Vertraagd" kun je de beweging met een factor tien vertragen. In de tekstvelden kun je de waarden binnen zekere grenzen variĆ«ren (vergeet niet de "Enter" toets in te drukken!).

Noot: Deze simulatie gaat uit van een cirkelvormige beweging met een constante hoeksnelheid. Er wordt geen rekening gehouden met het versnellen of vertragen bij het kiezen van een andere hoeksnelheid. De invloed van de luchtwrijving wordt ook verwaarloosd.

HTML5-Canvas niet ondersteunt!