Eenparig cirkelvormige beweging

De cirkelvormige beweging speelt een belangrijke rol in de natuur en de technologie. Zo bewegen de planeten op (ongeveer) cirkelvormige banen rond de zon. Andere voorbeelden zijn de draaiende spoelen van een elektrische motor of de krukas van een dieselmotor.

Deze HTML5 app simuleert zulk een cirkelvormige beweging en demonstreert hoe positie, snelheid, versnelling en inwerkende kracht veranderen in de loop van de tijd. De "Reset" toets brengt het wentelende voorwerp in zijn beginpositie. Je kan starten, pauzeren en de simulatie verder zetten met een volgende toets. Als je de optie "Vertraagd" kiest, zal de beweging tien keer trager gebeuren. Je kan de straal, de periode en de massa aanpassen door de corresponderende invoervelden te gebruiken. De vier knoppen de geven de mogelijkheid om te kiezen tussen positie, snelheid, versnelling en kracht.

HTML5-Canvas niet ondersteunt!

De straal (rode vector) verbindt het centrum van de rotatie (de oorsprong van het coördinatenstelsel) met het wentelende voorwerp. De snelheid (violette vector) is tangentieel aan de cirkel en loodrecht op de straal. De versnelling (blauwe vector), is onverwacht naar binnen gericht (naar het centrum). Hier betekent versnelling geen toename of afname van de grootte van snelheid, maar een verandering van de richting van de beweging. Hetzelfde geldt voor de kracht (groene vector) die inwerkt op het bewegend voorwerp. Centripetale versnelling en centripetale kracht wijzen erop dat deze vectoren gericht zijn naar het centrum van de cirkelvormige beweging.