Schakelen van weerstanden

Deze app laat de constructie toe van eenvoudige elektrische circuits met (ohmse) weerstanden.

De toets "Reset" maakt een circuit met een weerstand. In de secties "Spanning van de batterij" en "Weerstand" worden de waarden van spanning en weerstand respectievelijk ingevoerd; in beide gevallen is het nodig op de toets "Enter" te drukken om de waarden te aanvaarden.

Om weerstanden in serie toe te voegen met de gekozen weerstand van het circuit dien je alleen te drukken op de toets "Serieschakeling" (de keuze van e weerstand gebeurt door te klikken op een component). Hetzelfde doe je om weerstanden in parallel toe te voegen met de gekozen weerstand van het circuit door enkel te drukken op de toets "Parallelschakeling".

Door het activeren van de sectie van de "Meters" kunnen een voltmeter en een amperometer verbonden worden met de gekozen componenten om respectievelijk de "Spanning" en "Stroomsterkte" te meten.

Er kan een volledige analyse van het geconstrueerd circuit uitgevoerd worden waarbij de spanning, de stroomsterkte en de weerstand bepaald worden van de gekozen component.

De analyse kan eveneens uitgevoerd worden voor een groep uitgekozen weerstanden; de gegroepeerde weerstanden zie je in een rechthoekige sectie, waarin de vervangingsweerstand te zien is in de bovenste hoek links.

HTML5-Canvas niet ondersteunt!