Combinaties van weerstanden, spoelen en condensatoren

Met deze app kunnen eenvoudige wisselstroomcircuits worden gemaakt met (ohmse) weerstanden, ideale inductiespoelen (zonder ohmse weerstand) en condensatoren.

Aan de rechterzijde zijn bovenaan invoervelden voor de spanning en de frequentie van de wisselspanningsbron. Met een keuzeveld en een ander invoerveld kan je de soort en de eigenschappen van een nieuwe component definiëren.

Deze vier knoppen worden gebruikt om het circuit te veranderen. Een wijziging heeft altijd betrekking op het gebied dat eerder was geselecteerd door aan te tikken. Het is ook de mogelijk om meetapparatuur voor de spanning en stroomsterkte toe te voegen aan het geselecteerde gebied. Onder het circuit wordt informatie over het gemarkeerde deel weergegeven: spanning (maximale waarde), stroomsterkte (maximale waarde), impedantie (complexe weerstand), hoeveelheid impedantie, faseverschuiving (van stroomsterkte ten opzichte van spanning).

HTML5-Canvas niet ondersteunt!