Gekoppelde slinger

Deze simulatie laat twee slingers zien welke gekoppeld zijn door een veer met een kleine veerconstante. Voor zo'n systeem is het kenmerkend dat de oscillatieenergie voordurend overgebracht wordt van het ene deelsysteem naar het andere.

De "Reset" knop brengt het systeem in de beginpositie. Met de ander knoppen kan de simulatie worden gestart, stilgezet en weer opnieuw in beweging gezet worden. De keuze "Vertraagd", maakt de beweging een factor tien trager. De startcondities kunnen worden veranderd in de bijbehorende tekstvelden. Een positieve (negatieve) hoek betekent een uitwijking naar rechts (links).

HTML5-Canvas niet ondersteunt!

De harmonischen van het systeem zijn als volgt te verkrijgen:

Als je 0° in één van de tekstvelden zet als beginpositie, zal de totale energie van de oscillatie telkens tussen de slingers heen en weer gaan. De slinger die eerst in de rustpositie was, gaat met een steeds grotere uitwijking slingeren, terwijl de uitwijking van de andere slinger steeds afneemt. Na enige tijd komt er een moment waarop alleen de eerst genoemde slinger slingert; de andere staat stil in de neutrale stand. Hierna worden de rollen weer omgekeerd.