Radioactieve reeksen

De processen van natuurlijke radioactiviteit kunnen verdeeld worden in drie soorten:

Voor zware kernen gebeurt het dikwijls dat de dochterkern, die gevormd werd bij het radioactief verval, opnieuw vervalt om een nieuwe dochterkern en zo verder, tot uiteindelijk, na veel vervalprocessen, er een stabiele kern overblijft. In dit geval, spreken we van vervalreeksen. Nu neemt het massagetal met 4 af of blijft constant bij ieder verval. Als we de massagetallen voor de kernen van dezelfde vervalreeksen delen door 4, blijft de rest altijd gelijk (0, 1, 2 of 3). Daarom hebben we vier vervalreeksen. Een ervan echter (de Neptunium reeks) bevat alleen kunstmatige kernen.

Deze app toont een klein deel van de tabel van kernen waarin korte noteringen zoals Th 232 (bestaande uit het chemisch symbool en het massagetal) gebruikt worden om plaats te sparen. Het aantal protonen is links aangeduid, het aantal neutronen aan het begin van een kolom. Voor alfaverval wordt geel gebruikt, voor bètaverval blauw. Nadat je een van de vervalreeksen gekozen hebt in het keuzeveld bovenaan rechts, kan door verschillende keren te klikken op de gele toets ("Volgend verval") de één na de andere kern gevormd worden.

HTML5-Canvas niet ondersteunt!