Een voorbeeld van het Doppler effect

Een ambulance met werkende sirene, passeert een persoon die langs de kant van de weg staat.

HTML5-Canvas niet ondersteunt!

Noot: Deze app is in één opzicht niet erg realistisch: om het Doppler effect zo duidelijk mogelijk te laten zien, hebben de geluidsgolven een veel lagere snelheid dan in werkelijkheid.