Interferentie bij dubbele spleet

HTML5-Canvas niet ondersteunt!
Voorwaarde voor maximum (helder):
a sin α  =  k λ

a ... afstand tussen de spleten
α ... hoek
k ... orde van de maxima (0, 1, 2, ...)
λ ... golflengte

Voorwaarde voor minimum (donker):
a sin α  =  (k − ½) λ

a ... afstand tussen de spleten
α ... hoek
k ... orde van de minima (1, 2, 3, ...)
λ ... golflengte