Gelijkstroommotor

Deze app toont het principe van een gelijkstroommotor. In plaats van een spoel met veel windingen en een ijzeren kern is slechts een spoel met één winding getekend. De as waarom de winding draait is i.v.m. de duidelijkheid van de tekening weggelaten.

De rode pijlen laten de stroomrichting zien (van plus naar min). De magnetische veldlijnen kun je herkennen aan de blauwe kleur. Ze zijn van de rood gekleurde noordpool naar de groen gekleurde zuidpool gericht. De zwarte pijlen geven de richting van de Lorentz-kracht aan die uitgeoefend wordt op de stroomgeleider binnen het magneetveld.

De genoemde Lorentz-kracht staat loodrecht op het vlak dat gevormd wordt door de stroomrichting en de richting van het magneetveld. De richting van deze kracht kun je vinden met behulp van de zogenaamde rechterhand regel:

Duim: Lorentz-kracht
Wijsvinger: Stroomrichting
Middenvinger: Magnetisch veld
HTML5-Canvas niet ondersteunt!