Electromagnetische golven

Deze animatie laat een electromagnetische golf zien en wel een vlak gepolariseerde golf, die zich voortplant in de positieve x-richting. De vectoren van het elektrisch veld (rood) lopen parallel aan de y-as, de vectoren van het magnetisch veld (blauw) lopen parallel aan de z-as.

HTML5-Canvas niet ondersteunt!