Speciale processen in een ideaal gas

This browser doesn't support HTML5 canvas!

Je kunt de volgende wetten met deze simulatie testen:

Isobaar proces: constante druk V/T constant
Isochoor proces: constant volume p/T constant
Isotherm proces: constante temperatuur p·V constant

Deze drie wetten zijn bijzondere gevallen van de ideale gaswet:

p·V/T is constant.